تماس با ما

راه‌های ارتباطی با سلام سینما:

whatsapp
telegram
mail
customer service

تلگرام پشتیبانی

ایمیل سلام سینما

واتساپ سلام سینما

تلگرام همکاران فروش


شبکه‌های اجتماعی
سلام سینما