پوستر سریال چک برگشتی

سریال تلویزیونی |کمدی

چک برگشتی (۱۳۹۰)

۴.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

مشاور یکی از کاندیدهای مجلس باید هر ماه بابت مهریه همسر سابق خود دو سکه بپردازد اما این سکه ها منجر به بروز دردسر برای او و اطرافیانش می شود.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال چک برگشتی