پوستر فیلم جدال بزرگ

فیلم‌ سینمایی

جدال بزرگ (۱۳۶۹)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از 0 رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

ناخدای یك لنج مسافركش در جنوب، ظاهراً توسط شریكش به قتل می رسد، حال آنكه مسبب اصلی قتل قاضی شهر است و هم اوست كه مانع شكل گیری تحقیق در خصوص شناسایی قاتل می شود...

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم جدال بزرگ