پوستر سریال هفت

سریال خانگی |جنایی ، هیجانی

هفت (۱۳۹۹)

Seven

۵.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

ما رفیق بازیم ، پای حق وای میستیم ، بزنن می زنیم ، بکشن ، می کشیم ، ما هفتا تا تهش می ریم ولی نمی بخشیم ،تهش هرچی که باشه بازم هستیم ، بازم هفتیم..

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال هفت