پوستر فیلم دزد شهر

فیلم‌ سینمایی

دزد شهر (۱۳۴۳)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از 0 رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

همه ی راهها و تدابیر برای گرفتار کردن سارق زبردست جواهرات نتیجه ای نمی دهد. پلیس سرانجام کارآگاه بازنشسته و موفقی را به خدمت می خواند. در این حال دزد در جریان حادثه ای با دختر کارآگاه آشنا شده و به زودی هر دو شیفته ی یکدیگر می شوند. پس از چندی کارآگاه موضوع را درمی یابد و مدتی در مورد اینکه به عشق دخترش توجه داشته باشد و یا به وظیفه اش عمل کند دچار تردید می شود و بالاخره تصمیم خود را گرفته و دزد را که قصد دارد زندگی تازه ای در کنار دخترش شروع کند، دستگیر می کند.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم دزد شهر