پوستر سریال خانه اجاره ای

سریال تلویزیونی |کمدی

خانه اجاره ای

۷.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

در یک مجتمع مسکونی خانواده های مختلفی زندگی می کنند که در هر قسمت اتفاقاتی برای هریک از آنها رخ می دهد.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال خانه اجاره ای