پوستر سریال او یک فرشته بود

سریال تلویزیونی |علمی تخیلی

او یک فرشته بود

۵.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

بهزاد پس از سرکوفت به برادرش دچار تصادفی می شود که در نتیجه آن زنی را به خانه نزد خانواده اش می آورد. اما این زن درحقیقت ابلیس است که سعی در تخریب زندگی او دارد.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

عکس‌های سریال او یک فرشته بود

فاطمه غلامی در سریال «او یک فرشته بود»
فاطمه غلامی در سریال تلویزیونی «او یک فرشته بود»
فاطمه غلامی و بهاره افشاری در سریال «او یک فرشته بود»
فاطمه غلامی و حسن جوهرچی در سریال «او یک فرشته بود»
فاطمه غلامی، بهاره افشاری و ایلیا شهیدی فر در سریال «او یک فرشته بود»

نظرهای منتشر شده سریال او یک فرشته بود