پوستر فیلم ایوب پیامبر

فیلم‌ سینمایی

ایوب پیامبر (۱۳۷۲)

۳.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

مقام ایوب پیامبر در پیشگاه خداوند شیطان را دچار حسد می کند و مشیت الهی بر این قرار می گیرد که ایوب را با مشکلات بیازماید. بلایایی مثل طوفان، زلزله، بیماری و قطحی قوم پیامبر را رو به نابودی می برد و به تدریج موجب روی گرداندن قوم از پیامبر می شود. پیامبر روزگار را با بیماری و تنگدستی سپری می کند. وقتی رحیمه، همسر ایوب، از دریافت طلبش از زنی ناامید می شود شیطان را در قالب مردی ملاقات می کند که با وسوسه هایش چند تار موی او را در ازای قرصی نان طلب می کند. شیطان تارهای موی رحیمه را نزد پیامبر می برد و همسر او را به خیانت متهم می کند. ایوب پروردگار را به یاری می طلبد. چشمه ای آب از زیر پای پیامبر جاری می شود و او و همسرش را جوان می کند.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم ایوب پیامبر