پوستر فیلم ول معطلی

فیلم‌ سینمایی

ول معطلی (۱۳۴۵)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از 0 رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

محسن مرد ثروتمندی است که در معامله ای ورشکست شده و از پیرزنی به نام نوبر مقداری پول نزول کرده و تا به اوضاع تجارت خانه ی خود سر و سامانی بدهد. نریمان فرزند نه ساله ی او دوربینی از اولیای مدرسه جایزه می گیرد و از آن پس با دوربین اهدائی از آدم های دور و اطراف خود عکس می گیرد. روزی نریمان شاهد است که سارقی با نام مستعار مهندس تیمور به خانه ی پیرزن نزول خوار می رود و پس از درگیری او را خفه و مقداری از اشیای قیمتی پیرزن را سرقت می کند. نریمان، به طور اتفاقی، چند عکس از سارق در موقع ارتکاب قتل گرفته است. در محل شایع می شود که محسن پیرزن را از پا درآورده است. محسن از یک طرف تحت تعقیب رئیس پلیس و از طرف دیگر زیر فشار جبار نزول خوار قرار می گیرد که با دخترش زندگی می کند. مهندس تیمور به خواستگاری دختر می رود، و در روز مراسم ازدواج نریمان، که همه جا در تعقیب تیمور است، به پدرش اطلاع می دهد، و تیمور را به دام پلیس می اندازد، و با عکس هایی که از تیمور در حال ارتکاب قتل وجود دارد از محسن رفع اتهام می شود.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم ول معطلی