پوستر فیلم عبور از میدان مین

فیلم‌ سینمایی

عبور از میدان مین (۱۳۶۲)

۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

گروهانی از نظامیان موفق می شوند در یکی از قلعه های مهم دشمن مستقر شوند. دشمن قلعه را محاصره و اطراف آن را مین گذاری می کند. افراد درون قلعه با کمبود مهمات و آذوقه روبه رو می شوند. یک افسر ارتش، که تخصص اش خنثی کردن مین است، با دو تن دیگر، برای رساندن ملزومات به افراد درون قلعه، عازم منطقه می شوند و پس از خنثی کردن مین های کار گذاشته شده کامیون حامل مهمات و آذوقه را به نیروهای محاصره شده می رسانند.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم عبور از میدان مین