پوستر فیلم رودخانه وحشی

فیلم‌ سینمایی

رودخانه وحشی (۱۳۴۷)

۷.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

طی حادثه ای دو برادر از هم دور می افتند. پس از سال ها یکی از آن ها مهندس معدن و دیگری کارگر همان معدن می شود. آن دو بی آنکه یکدیگر را بشناسند در کنار هم زندگی می کنند. وجود عشقی بین کارگر و دختری که مورد توجه پیشکار مهندس است سبب می شود که پیشکار علیه کارگر توطئه کند. اما نتیجه ی این توطئه اشتباهاً دامان مهندس و همسرش را می گیرد و آن دو به قتل می رسند. با صحنه سازی پیشکار، کارگر متهم می شود اما با پیگیری های دختر سرانجام حقیقت شکار و پیشکار گرفتار می شود.

کارگردان: مهدی رئیس فیروز

نویسنده: سعید مطلبی

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم رودخانه وحشی