پوستر فیلم حصار

فیلم‌ سینمایی

حصار (۱۳۶۲)

۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

پدر خانواده ای روستایی به جبهه ی جنگ می رود. محمد، پسر سیزده ساله ی خانواده، عهده دار وظایف پدر می شود. مادر بیمار است و پدربزرگ توجهی به وضع و حال آنها ندارد. محمد از یک سو برای جلوگیری از نابودی مزرعه ی آفتاب گردان و از سوی دیگر برای مداوای مادر تلاش می کند. حال مادر وخیم می شود و محمد او را به شهر می برد. عمل محمد بر پدربزرگ تأثیر می کند و او به کمک عروش و نوه اش می شتابد و تا بازگشت پسرش به کار در مزرعه می پردازد.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم حصار