پوستر سریال اگه بابام زنده بود

سریال تلویزیونی |کمدی

اگه بابام زنده بود

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از 0 رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

تیمور پس از آزادی از زندان متوجه ازدواج مادرش با مرد خسیسی به نام مبارکی می شود. در این حین، تیمور که از بیکاری رنج می برد نقشه سرقتی را طرح ریزی می کند.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال اگه بابام زنده بود