پوستر فیلم محمد رسول الله (ص)

فیلم‌ سینمایی |بیوگرافی ، درام ، تاریخی

محمد رسول الله (ص)

The message

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

داستان فیلم «پیام» که در فارسی به «محمد رسول الله (ص)» معروف است، روایتگر دوران صدر اسلام و زندگی پیامبر است...

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نقدهای فیلم محمد رسول الله (ص)

تجسم اسلام در سینما


نقد فیلم الرساله به نام خدا الرساله، فیلمی که شاید هيچگاه از خاطره ی جهان سینما و سینمای عرب پاک نمیشود. ابرشاهکاری هنری که اسلام حقیقی در تارو پود فرم و حتی تکنیک فیلم نهفته شده. فیلمی که با مخاطب جهانی سروکار دارد و برایش مهم نیست چه کس با چه رنگ و عقیده ای به تماشایش نشسته. الرساله ی مصطفی عقاد فیلمی است سرپا، قَدَر و عاری از حس و حال انسانی. مصطفی عقاد، فیلمسازی از جهان اسلام، که سالهای زیادی در آمریکا تحصیل و کار کرده. عقاد دستیار اول کارگردان های بزرگی چون پکین پا بوده و با کسانی چون جان کارپنتر کار کرده.  عقاد  شاید  تنها شخصیتی در تاریخ  سینماست که در ساخت فیلمش به کسی باج نمی‌دهد. کسی که الرساله اش از درون باور ها، سلوک و زندگی شخصی وی بیرون آمده. داستان زندگی پیامبر اسلام، تنها با منبع قرآن. عقاد به کشور و به دینش تعهد عمیقی دارد. شاید به تصویر کشیدن اسلام با هنر هفتم قبل از عقاد غیر ممکن بود، اما پس از او ورق برگشت. تخصص، سلوک، تعهد و باور قلبی عقاد، دستمایه ی ساخت اثری از زندگی پیامبر اسلام شد. اثری که شاید کامل ترین در نوع خود باشد. فیلمی مهم که حتی وجه اسمیه آن قابل بحث است. وجه اسمیه :الرساله. به عربی نامه یا پیغام و یا واژه ی بهتر(رسالت). نام فیلم گویای کاری است که آن را به بهترین شکل انجام می‌دهد. رسالت اسلام، رسالتی که شاید سینما در طی تمام این سالها از بازتاب آن عاجز بوده. چیزی که به فیلم وجه تمیُز خاصی می‌دهد،در وهله ی اول نام آن است. نام فیلم نه شخص خاصی (محمد) است و نه رویداد خاصی. نام فیلم(رسالت) دقیقا همان چیزی است که در جهان در حال فروپاشی است.رسالت،تنها چیزی است که وجود آن، از تعصبات قومی قبیله ای یا نژادی عبور کرده و اجازه ی جهانی ...
نقد فیلم الرساله به نام خدا الرساله، فیلمی که شاید هيچگاه از خاطره ی جهان سینما و سینمای عرب پاک نمیشود. ابرشاهکاری هنری که اسلام حقیقی در تارو پود فرم و حتی تکنیک فیلم نهفته شده. فیلمی که با مخاطب جهانی سروکار دارد و برایش مهم نیست چه کس با چه رنگ و عقیده ای به تماشایش نشسته. الرساله ی مصطفی عقاد فیلمی است سرپا، قَدَر و عاری از حس و حال انسانی. مصطفی عقاد، فیلمسازی از جهان اسلام، که سالهای زیادی ...

نظرهای منتشر شده فیلم محمد رسول الله (ص)