پوستر سریال عملیات 125

سریال تلویزیونی |ماجراجویی

عملیات 125

۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

چند آتشنشان پس از به دست آوردن مهارت های لازم به کار آتشنشانی می پردازند و با اتفاقاتی مواجه می شوند.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال عملیات 125