پوستر سریال معراجی ها

سریال تلویزیونی |درام ، کمدی

معراجی ها

۵.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

قرار است تعدادی از شهدا در یکی از دانشگاه ها به خاک سپرده شوند اما با مخالفت بخشی از دانشجویان اتفاقاتی می افتد.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال معراجی ها