پوستر سریال معصومیت از دست رفته

سریال تلویزیونی |تاریخی

معصومیت از دست رفته

۴.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

شوذب در سده نخست هجری از یاران امام علی است که اکنون خزانه‌دار کوفه و امویان شده است. شوذب در میانه عشق دو زن قرار گرفته است.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

عکس‌های سریال معصومیت از دست رفته


محسن قاضی مرادی و داریوش فرهنگ در سریال «معصومیت از دست رفته»
سارا خوئینی ها و امین تارخ در سریال «معصومیت از دست رفته»
امین تارخ و فریبا کوثری در سریال «معصومیت از دست رفته»
مرضیه برومند و فریبا کوثری در سریال «معصومیت از دست رفته»
اکبر عبدی در سریال «معصومیت از دست رفته»
فریده سپاه منصور در سریال «معصومیت از دست رفته»
ابراهیم آبادی و عباس امیری مقدم در سریال «معصومیت از دست رفته»
سارا خوئینی ها و رضا رویگری در سریال «معصومیت از دست رفته»

خبرهای مرتبط با سریال معصومیت از دست رفته

نظرهای منتشر شده سریال معصومیت از دست رفته