پوستر فیلم باد سرخ

فیلم‌ سینمایی

باد سرخ (۱۳۶۷)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از 0 رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

نخلو همسر جوانش، شروه، را در جزیره می گذارد و خود برای تأمین معاش خانواده راهی بنادر آن سوی آب می شود و به خانه بازمی گردد. شروه تلاش می کند او را از دست بادهای مرموز برهاند. بابای زار جزیره به شروه می گوید برای بیرون راندن باد سرخ از تن نخلو لحظه به لحظه بدتر می شود. این بار بابای زار پیشنهاد می کند شروه بچه ای را که آبستن است در دریا سقط کند. پس از سقط کردن بچه حال شروه نیز مثل نخلو می شود.

کارگردان: جمشید ملک پور

نویسنده: جمشید ملک پور

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم باد سرخ