پوستر سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

سریال تلویزیونی

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

۳.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این مجموعه تلویزیونی در هر قسمت به بیان اتفاقات و داستان هایی می پردازد که هرانسانی به طور روزمره با آن ها مواجه می شود و نگاه اخلاقی و دینی در داستان های آن مشهود است.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد