پوستر سریال ماه و پلنگ

سریال تلویزیونی |درام

ماه و پلنگ

۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

پسر نوجوانِ "حاج صنعان" که گواهینامه ندارد با تازه دامادی تصادف می کند و منجر به مرگ وی می شود. وکیل منجر به تبرئه پسرنوجوان می شود اما اتفاقاتی در ادامه رخ می دهد.

کارگردان: احمد امینی

نویسنده: سعید مطلبی

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

عکس‌های سریال ماه و پلنگ


مینا دلشاد، عطا عمرانی و مسعود انتظاری در سریال «ماه و پلنگ»
مینا دلشاد و عطا عمرانی در سریال «ماه و پلنگ»
مینا دلشاد در سریال «ماه و پلنگ»
پشت صجنه سریال «ماه و پلنگ»
مینا دلشاد در پشت صجنه سریال «ماه و پلنگ»
مینا دلشاد و شاهرخ استخری در پشت صجنه سریال «ماه و پلنگ»
ساناز هرندی در پشت صجنه سریال «ماه و پلنگ»

نظرهای منتشر شده سریال ماه و پلنگ