پوستر فیلم شهر زنان

فیلم‌ سینمایی

شهر زنان (۱۳۷۷)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

خان جان وصیت می کند که تا وقتی فرزندان دو طایفه کشتگر و شوان با هم وصلت می کنند، می توانند از باغ و عمارت آن در آب اسک به صورت مشاع استفاده کنند و در صورت عدم رعایت این مسئله طایفه ی کشتگر هیچ حقی در برابر متعلقات خان جان ندارد و تمام ملک مزبور در تصرف خانواده شوان قرار می گیرد. اما در این بین مهتاب فرزند طایفه ی کشتگر با قبولی در دانشگاه تصمیم می گیرد با این قانون به مبارزه بپردازد. او قانون تعیین شده را مردود می داند.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم شهر زنان