پوستر فیلم در آرزوی ازدواج

فیلم‌ سینمایی

در آرزوی ازدواج (۱۳۶۹)

۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

جهانگیر پس از پایان خدمت سربازی تصمیم می گیرد با دختری به نام ناهید ازدواج کند. اما پدردختر برای ازدواج آنها شرطی می گذارد و آن پیدا کردن کار مناسب از سوی جهانگیر است. جهانگیر موفق به پیدا کردن کار در مهلت تعیین شده نمی شود و در نتیجه از پدر بازنشسته اش ماشاءالله خان تقاضای کمک می کند. ماشاءالله خان تصور می کند که به خاطر خدمت صادقانه اش در دستگاه اداری، فرزند او را استخدام می کنند. با این نیت به اداره می رود اما رئیس اداره به او جواب رد می دهد. ماشاءالله خان به مرکز می آید تا از رئیس کارگزینی استمداد جوید. در مرکز به دام واسطه ای می افتد که مسیر زندگی او را تغییر می دهد...

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم در آرزوی ازدواج