پوستر سریال اولین انتخاب

سریال تلویزیونی |کمدی

اولین انتخاب

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

"مسعود" به خواستگاری دختری از یک خانواده پزشک می رود اما این اتفاق ساده منجر به بروز حوادثی می شود.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال اولین انتخاب