پوستر سریال کمربندها را ببندیم

سریال تلویزیونی

کمربندها را ببندیم

۶.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

آقای ملکی (فتحعلی اویسی) که صاحب یک آژانس هواپیمایی است، بعد از رسیدن ارثیه هنگفت عمه اش تصمیم به راه اندازی خطوط هوایی ملکی ایرلاین (مال) و اولین فرودگاه خصوصی کشور می کند. داستان سریال مربوط به ماجراهای این فرودگاه است.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال کمربندها را ببندیم