پوستر فیلم راز گل شب بو

فیلم‌ سینمایی

راز گل شب بو (۱۳۷۲)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از 0 رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

الهه در بین اثاثیه پدرش تابلویی با امضای «پریوش» می‌یابد و کنجکاوانه پیگیر جستجوی صاحب تابلو می‌شود. نامادریش، «نرگس» که در بیمارستان بستری است، چیزی از تابلو نمی‌داند، اما نتیجه جستجوها، سرانجام «الهه» را به این واقعیت می‌رساند که «پریوش» مادرش بوده است. و بعد به این حقیقت دست می‌یابد که پدر پس از مرگ «پریوش» تنها زمانی آرام گرفت که با «نرگس» که شباهت زیادی به «پریوش» داشت، آشنا گردید. اما «نرگس» هرگز موفق به پر کردن جای خالی «پریوش» نشد و به زودی التهاب و گرمای اولیه فرو نشست و بی تفاوتی حاکم بر زندگیشان گردید. عدم توجه و سردی رابطه بین پدر و «نرگس» سرانجام «نرگس» را روانه بیمارستان می‌کند. الهه که از این وضعیت متأثر شده ضمن قدردانی از او که چون «مادر» او را سرپرستی و بزرگ کرده، موقعیتی فراهم می‌آورد تا پدرش نیز سپاسگزار «نرگس» باشد.

کارگردان: سعید خورشیدیان

نویسنده: محمود حسنی

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم راز گل شب بو