پوستر سریال آبدارشاه

سریال تلویزیونی |درام ، خانوادگی

آبدارشاه (۱۳۷۹)

۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

یک آبدارچی رویای شاه شدن دارد. در رویاهایش خود را شاه می بیند و اینکه همه کشور زیر سلطه اوست. وی در نهایت به این نتیجه می رسد که رسیدن به قدرت تحت هر شرایطی جایز نبوده و ارزش ندارد. تمام شخصیت ها خیالی هستند و از نظر تاریخی واقعیت ندارند.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال آبدارشاه