پوستر فیلم الکلی

فیلم‌ سینمایی

الکلی (۱۳۵۰)

۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

حادثه ای ناگوار سبب می شود مردی که فوتبالیست مشهوری است به الکل پناه ببرد و در نتیجه به زودی معتاد می شود. اعتیاد مرد او را از زندگی، عشق و حرفه اش دور و آواره می کند. در اوج ناامیدی وی با دختری آشنا می شود و از طریق اوست که یکبار دیگر به شرایط طبیعی و انسانی زندگی دست می یابد .

کارگردان: محمدعلی جعفری

نویسنده: محمدعلی جعفری

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم الکلی