پوستر فیلم عروسک فرنگی

فیلم‌ سینمایی

عروسک فرنگی (۱۳۸۴)

۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

شهاب سالک مردی جاافتاد و مشاور حقوقی موفق، موجه و متین در موقعیت شغلی و اجتماعی، اما بی قید و هوس ران در زندگی شخصی، خواسته یا ناخواسته، از روی عشق یا هوس، روز و شب به مریم می اندیشد؛ دختری ساده و معمولی که به رغم روزمرگی، در نیافتنی است. گرایش شهاب گرچه در ظاهر هوسی بیش نیست، اما به تدریج چنان عمقی می یابد که بازشناسی اش از عشق دشوار به نظر می رسد و در این هنگام ماجرا یک باره دگرگون می شود...

کارگردان: فرهاد صبا

نویسنده: اصغر آریان خواه

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم عروسک فرنگی