پوستر فیلم مدرک جرم

فیلم‌ سینمایی

مدرک جرم (۱۳۶۴)

۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

پیش از انقلاب هنگام بازدید نخست وزیر از شهرداری، عده ای از کارمندان با وی عکس یادگاری انداخته اند. پس از انقلاب عده ای زمین خوار و دلال، که به عکس مزبور دست یافته اند یکی از کارمندان به نام نعمت خادم زاده را تهدید می کنند تا درمعامله ی غیر قانونی زمین به آنان کمک کند و گرنه آنان عکس را در اختیار «هیئت پاکسازی» قرار خواهند داد. خادم زاده، که لحظه به لحظه اخبار اعدام منسوبان رژیم گذشته را از رادیو و گوشه وکنار دنبال می کند مدتی پنهان می شود تا سرانجام به پیشنهاد همسرش با نوشتن نامه ای به دادستانی ماجرا را شرح می دهد. اما روزی که مأمور دادستانی برای ابلاغ حکم برائت او می آید، خادم زاده از ترس می گریزد اما در حال فرار خبر حکم برائت و ترفیع مقامش را، به دلیل حسن خدمت، می شنود.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم مدرک جرم