پوستر فیلم ابراهیم خلیل الله

فیلم‌ سینمایی

ابراهیم خلیل الله (۱۳۸۴)

۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

داستان دوران رسالت گهربار حضرت ابراهیم (ع) تا آخرین مأموریت الهی آن حضرت، ساخت بنای کعبه، دستمایه این فیلم است.

کارگردان: محمدرضا ورزی

نویسنده: محمدرضا ورزی

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

عکس‌های فیلم ابراهیم خلیل الله

محمد صادقی و بهزاد فراهانی در فیلم «ابراهیم خلیل الله»
محمد صادقی و بهزاد فراهانی در فیلم سینمایی «ابراهیم خلیل الله»

نظرهای منتشر شده فیلم ابراهیم خلیل الله