پوستر فیلم سیاه راه

فیلم‌ سینمایی

سیاه راه (۱۳۶۳)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

امیر اسد خان برای آن که دو پسر معتادش فریدون و فرخ را از دام اعتیاد برهاند آن دو را در اتاقی حبس می کند، و راه رسیدن مواد مخدر را روی آن ها می بندد، اما فریدون و فرخ به هر تمهید هرویین خود را فراهم می کنند. پدر برای فرخ مراسم عروسی تدارک می بیند، اما فرخ در حالت بحران اعتیاد خود و نامزدش را می کشد.

کارگردان: کوپال مشکوت

نویسنده: محمود استادمحمد

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم سیاه راه