پوستر فیلم پروانگی

فیلم‌ سینمایی

پروانگی (۱۳۹۰)

۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

باران نوزده ساله، هفت روز فرصت دارد نگارش رمانی را که قرار بوده شش ماهه تحویل دهد، شروع کند و به پایان برساند؛ رمانی با موضوع آفرینش انسان، از آدم و حوا تا امروز...

بازیگرهای فیلم پروانگی

بازیگرهای فیلم پروانگی

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم پروانگی