پوستر سریال روزهای بی قراری 1

سریال تلویزیونی |ملودرام

روزهای بی قراری 1

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

سه دانشجو در حال تحصیل در دانشگاه هستند. دو نفر از آنها با یکدیگر ازدواج می کنند اما ...

کارگردان: کاظم معصومی

نویسنده: مهدی بهپور

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال روزهای بی قراری 1