پوستر سریال علی البدل

سریال تلویزیونی |کمدی

علی البدل

۶.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

در روستایی تاریخی دو طایفه زندگی می کنند که از قدیم بایکدیگر اختلافاتی دارند تا اینکه تصمیم می گیرند تا شورایی تشکیل داده و اختلافات را کنار بگذارند.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال علی البدل