پوستر فیلم کارگران مشغول کارند

فیلم‌ سینمایی

کارگران مشغول کارند (۱۳۸۴)

۶.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

چهار دوست قدیمی در حاشیه یک جاده کوهستانی متوجه تخت سنگی عظیم می شوند و وسوسه می شوند تا آن را از جا بکنند. رفته رفته به جمع کسانی که به این گروه می پیوندند، اضافه می شود، ولی هیچ کدام از تمهیداتی که به ذهن افراد این گروه برای جا به جا کردن سنگ می رسد، کارساز نیست. سرانجام همه افراد این گروه، به غیر از یک نفر از این تلاش بیهوده خسته می شوند و صحنه را ترک می کنند. و فرد باقیمانده هم قادر به جا به جا کردن سنگ نیست. دوستانش که نگران او هستند به صحنه بازمی گردند و در لحظه ای که کسی متوجه نیست، سنگ خودش فرو می افتد.

کارگردان: مانی حقیقی

نویسنده: مانی حقیقی

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم کارگران مشغول کارند