پوستر فیلم قصه های کیش(اپیزود اول، کشتی یونانی)

فیلم‌ سینمایی

قصه های کیش(اپیزود اول، کشتی یونانی) (۱۳۷۷)

۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

شنبه، صیادی که به اتفاق همسرش در سواحل کیش زندگی می کند، همراه دوستش جمعه، کارتن هایی را که از یک کشتی یونانی به دریا ریخته می شود جمع آوری و آن را آویزان می کند تا خشک شوند. همسر او از این کارش ناراحت است، اما شنبه معتقد است «همه چیز از دریا می آید»، پاسخ می دهد که قصد دارد دکه اش را درست کند. جمعه به شنبه می گوید که همسرش بیمار و هوایی شده و باید او را برای مراسم سنتی زار آماده کند. در مراسم زار معلوم می شود که دلیل بدحالی زن، ترس شدید او از کشتی یونانی و کارتن های مقوایی است و جمعه به شنبه می گوید که کارتن ها را دور بریزد. پس از پایان مراسم شنبه به همراه همسرش به خانه برمی گردد. همسرش در کنار ساحل می نشیند و به کشتی یونانی که در دوردست، ملوانان بر عرشه آن، کارتن ها را به دریا می ریزند نگاه می کند و در همین اثناء با نگرانی تعداد زیادی قوطی خالی را می بیند که امواج دریا آنها را به نزدیکی او می رساند.

کارگردان: ناصر تقوایی

نویسنده: ناصر تقوایی

بازیگرهای فیلم قصه های کیش(اپیزود اول، کشتی یونانی)

بازیگرهای فیلم قصه های کیش(اپیزود اول، کشتی یونانی)

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم قصه های کیش(اپیزود اول، کشتی یونانی)