پوستر فیلم گنج قارون

فیلم‌ سینمایی

گنج قارون (۱۳۴۴)

۸.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

جوانی مرد ثروتمندی با نام قارون را که از روی یأس قصد خودکشی دارد نجات می دهد و در خانه ی خود از او نگهداری می کند. بعد بوسیله ی مادر خود درمی یابد که قارون پدرش است که سال ها قبل به خاطر هوسبازی هایش او و مادرش را رها کرده است. پسر، پدر را از خود می راند. قارون که وارثی ندارد ضمن اینکه از گذشته ی خود نادم است به دفعات سعی می کند که پسرش را به دست آورد و سرانجام نیز موفق می شود.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم گنج قارون