گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «دریاچه ماهی» در جشنواره فجر 35

اکران و نشست فیلم «دریاچه ماهی» با حضور مریم دوستی، حدیثه تهرانی و ...

گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «دریاچه ماهی» در جشنواره فجر 35

به گزارش سلام سینما، اکران و نشست فیلم «دریاچه ماهی» در سومین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در کاخ جشنواره (میلاد) برگزار شد.  مریم دوستی،  حدیثه تهرانی،  مجتبی پیرزاده ، سعید سعدی،  صحرا اسدالهی و ... در اکران و نشست این فیلم در برج میلاد حضور داشتند.


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «ماجان» در جشنواره فجر 35   گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «ماجان» در جشنواره فجر 35


 

حدیثه تهرانی

حدیثه تهرانی در  اکران فیلم «دریاچه ماهی» در جشنواره فجر 35

حدیثه تهرانی در نشست فیلم «دریاچه ماهی» در جشنواره فجر 35

 


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «ویلایی ها» در جشنواره فجر 35   گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «ویلایی ها» در جشنواره فجر35


مصطفی رستگاری و  مجتبی پیرزاده

مصطفی رستگاری و  مجتبی پیرزاده در اکران فیلم «دریاچه ماهی» در جشنواره فجر 35

 

مصطفی رستگاری و آرش معیریان

مصطفی رستگاری و آرش معیریان در اکران فیلم «دریاچه ماهی» در جشنواره فجر 35

 


گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «نگار» در جشنواره فجر 35   گزارش تصویری اکران و نشست فیلم «نگار» در جشنواره فجر 35


مریم دوستی

مریم دوستی در اکران فیلم «دریاچه ماهی» در جشنواره فجر 35

مریم دوستی در اکران فیلم «دریاچه ماهی» در جشنواره فجر 35

 

سعید سعدی

سعید سعدی در نشست فیلم «دریاچه ماهی» در جشنواره فجر 35

 

مریم دوستی و  حدیثه تهرانی

حدیثه تهرانی و مریم دوستی در اکران فیلم «دریاچه ماهی» در جشنواره فجر 35

اکران فیلم «دریاچه ماهی» در جشنواره فجر 35

اکران فیلم «دریاچه ماهی» در جشنواره فجر 35

 

عکاس: رضا احمدزاد ، سینا فخاری

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده