فتوکال و فرش قرمز تاپ گان 2: ماوریک در کن2022/ گزارش تصویری

تام کروز بعد از 36 سال بر فرش قرمز تاپ گان 2: ماوریک همراه با جنیفر کانلی و جمعی از بازیگران در جشنواره کن حضور یافت.

فتوکال و فرش قرمز تاپ گان 2: ماوریک در کن2022/ گزارش تصویری

ورود جنجالی تام کروز به هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن با هلیکوپتر 

ورود جنجالی تام کروز به جشنواره کن با هلیکوپتر

تام کروز در فتوکال فیلم«Top Gun: Maverick»(تاپ گان: ماوریک)در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن

تام کروز در فتوکال تاپ گان 2: ماوریک در جشنواره فیلم کن

تام کروز همراه با جنیفر کانلی در مراسم فتوکال فیلم جدیدشان«Top Gun: Maverick»(تاپ گان: ماوریک) در جشنواره فیلم کن 2022 

تام کروز همراه با جنیفر کانلی ئر مراسم فاوکال فیلم تاپ گان: ماوریک

تام کروز و جنیفر کانلی در مراسم فتوکال فیلم تاپ گان: ماوریک

جنیفر کانلی در فتوکال تاپ گان: ماوریک در جشنواره کن 2022

تام کروز و مایلز تلر  

تام کروز و مایلز تلر در فتوکال فیلم تپ گان: ماوریک در جشنواره فیلم کن 2022

تام کروز به  همراه جمعی از بازیگران بر فرش قرمز نمایش فیلم(تاپ گان: ماوریک) در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن 

تام کروز بر فرش قرمز تاپ گان 2 در جشنواره کن 2022

تام کروز به همراه جمعی از بازیگران بر فرش قرمز فیلم تاپ گان 2

تام کروز و جنیفر کانلی بر فرش قرمز فیلم جدیدشان تاپ گان 2

عوامل و بازیگران فیلم تاپ گان: ماوریک بر فرش قرمز جشنواره فیلم کن

 

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده