اکران فیلم The Whale در جشنواره ونیز 2022| گزارش تصویری

عکس‌های مراسم فتوکال و فرش قرمز فیلم «نهنگ» (The Whale) به کارگردانی دارن آرونوفسکی در هفتاد و نهمین جشنواره فیلم ونیز

اکران فیلم The Whale در جشنواره ونیز 2022| گزارش تصویری

فیلم «نهنگ» (The Whale) به کارگردانی دارن آرونوفسکی و با بازی برندن فریزر و سیدی سینک، در روز پنجم جشنواره ونیز 2022 به نمایش در خواهد آمد. 


جشنواره فیلم ونیز 2022


مراسم فتوکال فیلم «نهنگ» در جشنواره ونیز 2022 

برندن فریزر، دارن آرنوفسکی و تای سیمپکینز در حال رفتن به مراسم فتوکال فیلم «نهنگ» 

نهنگدارن آرونوفسکی

برندن فریزر

نهنگ

سیدی سینک در مراسم فتوکال فیلم «نهنگ» در جشنواره ونیز 2022 

سیدی سینک

سیدی سینکسیدی سینک

برندن فریزر

برندن فریزر

دارن ارنوفسکی

دارن آرنوفسکی

مراسم فرش قرمز فیلم «نهنگ» در جشنواره ونیز 2022

نهنگ

نهنگ

نهنگ

نهنگ

نهنگ

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده