مهسا آبیز

بازیگر
مهسا آبیز بازیگر ایرانی است. او از سال 1381 به صورت تجربی بازیگری تئاتر را در مشهد شروع کرد.
July 31, 1984 (۴۰ سال )

عکس‌های مهسا آبیز

فریبا خادمی، نسیم ادبی و مهسا آبیز در فیلم حراج
فریبا خادمی و مهسا آبیز در فیلم حراج
مهسا آبیز در فیلم حراج
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر ژن خوک
۶.۱۵ /۱۰

از مجموع ۲۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر حراج
۵.۹۷ /۱۰

از مجموع ۷۹ رای

امتیاز شما