سمیه تاجیک

نویسنده, بازیگر

عکس‌های سمیه تاجیک

سمیه تاجیک در سریال «ملکاوان»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر خورشید آن ماه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ناریا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر داره صبح می شه
۶.۴۶ /۱۰

از مجموع ۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر ملکاوان
۴.۶۵ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر شب هامون
۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر این جاده دو طرفه است
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر داره صبح میشه
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر دشنه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خواب بلند
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ملکاوان
۴.۶۵ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما