عاطفه شهبازی

بازیگر
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر اتانازی
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر از صمیم قلب
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما