دیوید ونهام

بازیگر
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر افسانه نگهبانان: جغدهای گاهول
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ارباب حلقه ها 2: دو برج  
۸.۱۷ /۱۰

از مجموع ۵۱۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر الویس
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بالای دریاچه
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ارباب حلقه ها 3: بازگشت پادشاه
۸.۲ /۱۰

از مجموع ۱۰۲۰۱ رای

امتیاز شما
پوستر شیر
۷.۲۱ /۱۰

از مجموع ۲۱۹۵ رای

امتیاز شما