میثاق زارع

بازیگر
میثاق زارع، بازیگر سینما و تلویزیون ایرانی است.

عکس‌های میثاق زارع

میثاق زارع در فیلم «بیوگرافی»
آنا نعمتی و میثاق زارع در فیلم «جاودانگی» ساخته مهدی فردقادری
پشت صحنه «زار»
میثاق زارع و غزاله نظر در تئاتر «اعتراف»
میثاق زارع و ایلیا نصرالهی در تئاتر «اعتراف»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دانه انجیر معابد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ناظر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ملکاوان
۴.۶۵ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر من دیه گو مارادونا هستم
۶.۸۷ /۱۰

از مجموع ۹۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر عصبانی نیستم
۷.۴۳ /۱۰

از مجموع ۱۲۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر همه چیز برای فروش
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۳۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر لرد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کارتن خواب
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اعتراف
۷.۶۴ /۱۰

از مجموع ۱۸۴ رای

امتیاز شما
پوستر جاودانگی
۵.۵۴ /۱۰

از مجموع ۶۸ رای

امتیاز شما
پوستر اعترافات ذهن خطرناک من
۶.۴۸ /۱۰

از مجموع ۸۱۳ رای

امتیاز شما
پوستر نگاه خیره
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بیوگرافی
۶.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر زار
۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر تاکسی نارنجی
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما