فریبرز سمندرپور

بازیگر
فریبرز سمندرپور در سال 1328 در تهران متولد شد. بازی در تئاتر را از سال 1346 با ورود به «کارگاه نمایش» و بازی در سینما را از سال 1368 با «پنجاه و سه نفر» کاری از «سیدیوسف سیدمهدوی» آغاز کرد. تشکیل گروه تئاتر «کوچه» با همکاری «رضا ژیان»، «اسماعیل خلج» و دیگران از جمله کارهای وی بوده است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر آبی مثل دریا
۲.۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر لبه تیغ
۷.۳۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر هنگامه
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پنجاه و سه نفر
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر جوان امروز
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اگر باران ببارد
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر انفجار در اتاق عمل
۴.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر شن های کف رودخانه
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آتش و شبنم
۸.۷۸ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر لاک پشت
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر حریف دل
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شیرین و فرهاد
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مرد پنجم
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جای امن
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پاییز بلند
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مستاجر
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مزدوران
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما