جردن ناگای

بازیگر
Jordan Nagai was born on February 5, 2000 in Los Angeles, California, USA. He is an actor, known for Up (2009), Up (2009) and The Simpsons (1989).

عکس‌های جردن ناگای

Jordan Nagai
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر روزهای داگ
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بالا  
۸.۱۶ /۱۰

از مجموع ۱۰۷۸۱ رای

امتیاز شما