دیوید کوئپ

کارگردان, نویسنده
دیوید کوئپ (David Koepp) فیلمنامه نویس و کارگردان آمریکایی متولد 9 ژوئن 1963 است. از آثار برجسته ای که او نگارش آنها را بر عهده داشته می توان «پارک ژوراسیک1993»، «مامورین غیرممکن1996»، «مرد عنکبوتی2002» و «اتاق امن2002» را نام برد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر کیمی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر باید می رفتی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اتاق امن
۶.۶۶ /۱۰

از مجموع ۱۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر باید می رفتی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما