عزیزالله رفیعی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
عزیزالله رفیعی متولد 1302 کاشان است. وی پس از گذراندن یک دوره فیلمبرداری در استودیو الاهرام مصر فعالیت هنری خود را آغاز کرد. رفیعی سال 1338 استودیو دوبلاژ «مهرگان فیلم» و سال 1342 استودیو دوبلاژ «کاروان فیلم» و «نادر فیلم» را تأسیس کرد. او برادر شکرالله رفیعی (کارگردان) و نعمت الله رفیعی (فیلمبردار) است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر غول بیابانی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آینه تاکسی
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حق و ناحق
۱۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خشم الهی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فریادرس
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ولی نعمت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ول معطلی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گنجینه سلیمان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پسر دهاتی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ستاره صحرا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اشک یتیم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر لاشخورها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دام عشق
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خروس بی محل
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اینم یک جورشه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر همه گناهکاریم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر برهنه خوشحال
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کی دسته گل به آب داده؟
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لج و لجبازی
۸.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر حق و ناحق
۱۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فریادرس
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ولی نعمت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر کینه
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ول معطلی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ستاره صحرا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر جاهل محل
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اشک یتیم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مرد میدان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر لاشخورها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آینه تاکسی
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حق و ناحق
۱۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خشم الهی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فریادرس
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ولی نعمت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ول معطلی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گنجینه سلیمان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اشک یتیم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر لاشخورها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خروس بی محل
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر همه گناهکاریم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر برهنه خوشحال
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر لج و لجبازی
۸.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر قصاص
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ول معطلی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر پسر دهاتی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ستاره صحرا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر جاهل محل
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اشک یتیم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مرد میدان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر لاشخورها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر همه گناهکاریم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خورشید می درخشد
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مهتاب خونین
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرار از بهشت
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر کی دسته گل به آب داده؟
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ناخدا باخدا
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر تنهایی
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فریادرس
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ولی نعمت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر غول بیابانی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خشم الهی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ول معطلی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر اشک یتیم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مرد میدان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر لاشخورها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر حق و ناحق
۱۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر فریادرس
۴ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بوی پیراهن یوسف
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۴۴۵۳ رای

امتیاز شما
پوستر لج و لجبازی
۸.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر ولی نعمت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر برهنه خوشحال
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما