سودابه جعفرزاده

بازیگر
سودابه جعفرزاده بازیگر ایرانی است. او فعالیت بازیگری را از سال 1376 آغاز نمود.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر تی تی
۷.۱ /۱۰

از مجموع ۱۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر اسرافیل
۶.۲۹ /۱۰

از مجموع ۳۹۴ رای

امتیاز شما
پوستر عاقل محله
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما